ווארט 2024

11 פוסטים

וארט מכונה גם סעודת אירוסין, סעודת קישורי התנאים. או לחיים הינה מסיבה חגיגית בתחום המשפחה המצומצם המציינת את הסכמת הצדדים של החתן והכלה להשתדך ביניהם. מקור שמה של החגיגה הוא בשפת האידיש. ופירושה הוא 'מילה', והיא נקראת כך על שם התוכן שלה. שהצדדים נותנים את דברם ומחליטים לקיים את החתונה. אצל חסידי חב"ד נושאת המסיבה ברובה אופי של התוועדות. ונהוג לעשות קנין סודר באמצעות הגבהת חפץ על ידי החתן והכלה והוריהם, בנוגע לחתונה.