מתוקים 2023

16 פוסטים

מים מתוקים הם מים שיש בהם כמות נמוכה של מלחים מומסים. בעיקר מלח בישול, ובכך הם שונים ממי ים, שבהם כמות ניכרת של מלחים. למרות שמם. אין מתוהכוונה היא שהם ערבים לשתייה, מקורם של כל המים המתוקי המים שבאטמוספירה, שמגיעים לאגמים. נהרות ומאגרי מים אחרים ביבשה באופן ישיר או לאחר המסה של שלג או קרח. מים מתוקים חיוניים לקיומם של מינים ר